Bedrijfsopvolging

De toekomst van uw familiebedrijf is al lang begonnen

Bedrijfsopvolging, dat vraagt om een zorgvuldig proces

Bent u al bezig met de toekomst van uw familiebedrijf? Het is een belangrijke vraag, die voor elke ondernemer geldt. Wanneer ga je nadenken over de toekomst en hoe regel je dat zo goed mogelijk? Wij zetten de antwoorden op een rij.

Toekomst

Nadenken over de toekomst van je onderneming, is een doorlopend proces. Dat begint al zodra je start en houdt nooit meer op. Plannen maken, visie uitwerken, groei realiseren, het zijn allemaal onderdelen van de toekomst. Dat geldt ook voor het aannemen van personeel en het mee laten werken van kinderen. Dan wordt je bedrijf ineens een familiebedrijf.

Waarden borgen

Dat brengt ons op de vraag over die toekomst. Die begint dus al bij de start van je bedrijf. Ga nadenken over de rol van je kinderen. Wil je ze in het bedrijf? En hoe dan? Het is goed om daar een visie over te hebben. In ieder geval speelt de mening van de kinderen zelf ook een rol. Onderdeel van het denkproces is het bepalen welke bedrijfswaarden en familiewaarden belangrijk zijn en hoe je die waarden gaat borgen. Leg ze vast en bespreek ze. In familiebedrijven zien wij vaak dat de familiewaarden ook de bedrijfswaarden zijn.

Overdracht

Het moment van overdracht ligt nooit exact vast, maar begint al vroeg. Door met de familie tijdig te spreken over de toekomst, ontstaat een beeld. Het is goed om op tijd te beginnen met die gesprekken. Onze ervaring is dat jaren voor de feitelijke overdracht hier al over wordt nagedacht. Denk dan ook aan het opstellen van een familiestatuut. Het is het perfecte instrument om duidelijke afspraken te maken over zaken als: tijdige overdracht, wie in t management kunnen komen, wat doe je met de ‘koude kant’, aan welke kwalificaties moeten familieleden voldoen die in het bedrijf komen?

Hulpmiddelen

Later is in je bedrijf al lang begonnen. Dan kun je dat maar beter goed aanpakken. Met goede hulpmiddelen kom je een heel eind. Gebruik een familiebedrijfsscan voor het beantwoorden van de relevante vragen. Dat is ook handig bij het opstellen van een familiestatuut en het vastleggen en borgen van de familiewaarden. Het is niet vreemd om 5 tot 10 jaar voor de bedrijfsoverdracht al na te gaan denken over deze aspecten.