Familiestatuut

Familiestatuut voor de toekomst van je familiebedrijf

De waarden van je familiebedrijf vormen de basis

Als ondernemer ben je volop bezig met de ontwikkeling van je bedrijf. Enthousiast gestart, successen behaald, groei in je bedrijf. Toch komt een keer de vraag, hoe de toekomst eruit gaat zien. Komen je partner of de kinderen in de zaak ? Of misschien wel de ‘koude kant’?

Vijf vragen

Het zijn belangrijke keuzes waar je als ondernemer voor komt te staan. En toch, zijn ze eenvoudig op te lossen. Feitelijk draait het om vijf vragen die beantwoordt moeten worden. Essentiële vragen die voor elk familiebedrijf een rol spelen bij het bepalen van de toekomst:

  1. waar gaan we met het bedrijf naar toe?
  2. wie gaat het familiebedrijf leiden?
  3. wat is het toekomstige bestuursmodel?
  4. welke rol gaat ieder familielid spelen?
  5. hoe wordt de eigendom georganiseerd?

Familiestatuut

De antwoorden op de vijf essentiële vragen vormen de basis voor het familiestatuut. Dat is een set van afspraken binnen de familie, waarmee de waarden van het bedrijf worden geborgd. Antwoorden op een scala aan heel praktische vragen en afspraken over praktische zaken. Nu denkt u misschien: dat staat toch in de notariële akte?

Nee, daar staan de onderwerpen uit het familiestatuut niet in. De notariële statuten gaan vooral over eigendom en aandelen en zijn strikt juridisch.

Meer dan juridisch en financieel

Er zijn in een onderneming veel meer zaken van belang dat strikt de juridische en financiële zaken. Juist die onderlinge afspraken, maar ook kwesties van beleid, visie, strategie, toekomst, maar vooral ook de waarden van de familie. Het familiestatuut is bij uitstek het document om deze waarden vast te leggen.

Juiste specialisten

Om alle ondernemerszaken in goede banen te leiden kunt u een beroep doen op gespecialiseerde adviseurs. Advocaten voor juridische zaken en accountants voor financiële. Wij werken in het belang van onze klanten met ze samen. Als bedrijfsadviseur is het hele bedrijf onze scope. In uw belang zijn wij gewend om bij complexe dossiers alle disciplines aan te sturen.

Meer weten?

Wij zijn expert voor familiebedrijven, kennen ze uit onze eigen praktijk. Wilt u een familiestatuut opstellen of heeft u vragen over uw familiewaarden, toekomstplannen of bedrijfsoverdracht, neemt u dan contact met ons op. Net als u vinden wij familiebedrijven van onschatbare waarde(n)!

Informatie over het familiestatuut