Organisatiemodel
Organisatiemodel

Organisatiestructuur

De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment in je bedrijf. Alle taken slim verdeeld, duidelijke planning en de verantwoordelijkheid op de juiste plaats. Dan maak je stappen, dan kom je vooruit. Een goede organisatiestructuur is essentieel voor een slagvaardig bedrijf.

Taken, rollen, strategie, visie en beleid

Die structuur gaat over de taken en rollen, maar ook over de strategie, visie en het beleid. Al die aspecten komen samen bij de organisatiestructuur. Daarin worden de vragen beantwoord die duidelijkheid geven aan directie, management en medewerkers. Vragen zoals: Waar willen we over enkele jaren staan? Hoe bedienen we onze klanten optimaal? Op welke manier komen de kennis en kunde van onze medewerkers het best tot hun recht? En, hoe zorgen we voor bestendige groei?

Regelmatig onderhoud

Dat zijn zaken waar je continu mee bezig wilt zijn, maar niet steeds bovenaan de agenda staan. Toch is het goed om bij de jaarplanning en ook in de dagelijkse praktijk regelmatig bij het optimaliseren van de organisatie stil te staan. Zo wordt de structuur en visie een vast onderdeel voor iedereen. Onze adviseurs zetten samen met jou en je medewerkers die structuur op.

Wat vinden onze klanten daarvan?

We vroegen het aan Octaaf Bos, CEO van Progress-PME: 

Kien OndernemersAdvies heeft ons in 2018 zeer goed geholpen in een adviestraject voor het neerzetten van een nieuwe organisatiestructuur. De aanpak was om de bestaande situatie grondig te analyseren door met meerdere medewerkers, MT leden en directie te sparren, waarna vervolgens de toekomstvisie met het best-fit organisatiemodel is vastgesteld. De nieuwe organisatie is op basis van het advies in februari 2019 uitgerold. De toegevoegde waarde van Kien OndernemersAdvies in dit traject was de structurele en pragmatische aanpak om het project volgens de afgesproken tijdlijnen in goede banen te leiden. Daarbij was het inlevingsvermogen en objectieve kijk op de bestaande organisatie een duidelijke meerwaarde voor het ontwikkelen van de nieuwe organisatie op basis van het primaire bedrijfsproces. Progress PME (45 medewerkers) is hierdoor gereed voor de toekomst om verder te groeien!

Meer weten over het optimaliseren van je onderneming of hoe jouw bedrijf klaar gemaakt kan worden voor de toekomst?

Contact opnemen met KIEN