De toekomst van uw familiebedrijf is al lang begonnen

De toekomst van uw familiebedrijf is al lang begonnen

Als ondernemer ben je voortdurend bezig met de ontwikkeling van je bedrijf. Toch komt een keer de vraag hoe de toekomst er uit gaat zien. In familiebedrijven gaat het daarbij om meer dan het bedrijf. Komen je partner of kinderen in de zaak. Wij zetten de essentiële vragen en antwoorden op een rij.

Toekomst

Nadenken over de toekomst van je onderneming is een doorlopend proces. Dat begint al zodra je start en houdt nooit meer op. Plannen maken, visie uitwerken, groei realiseren, het zijn allemaal onderdelen van de toekomst. Dat geldt ook voor het aannemen van personeel en het mee laten werken van je kinderen. Dan wordt je bedrijf ineens een familiebedrijf.

Op tijd beginnen

Tijdig beginnen met het voorbereiden van die toekomst is essentieel. Je loopt tegen vragen aan en moet voorbereid zijn op wettelijke beperkingen. Zo is toepassing van de BedrijfsOverdrachtRegeling (BOR) niet in alle gevallen mogelijk. Maar voordat je die keuze maakt begin je met vijf essentiële vragen:

  1. waar gaan we met het bedrijf naar toe?
  2. wie gaat het familiebedrijf leiden?
  3. wat is het toekomstige bestuursmodel?
  4. welke rol gaat ieder familielid spelen?
  5. hoe wordt de eigendom georganiseerd?
Familiestatuut

De antwoorden op deze vijf vragen vormen de basis voor het familiestatuut. Dat is een set van afspraken binnen de familie, waarmee de waarden van het bedrijf en de familie worden geborgd. Het opstellen ervan is een zorgvuldig proces, waarbij de mening van de kinderen een belangrijke rol speelt. In dat proces worden antwoorden gegeven op een scale aan heel praktische vragen en worden afspraken gemaakt over praktische zaken. Zaken die niet strikt juridisch zijn en dus ook niet in een notariële akte worden vastgelegd. Wel zien wij vaak dat naast een familiestatuut ook een levenstestament wordt opgesteld. Het familiestatuut gaat ook in op de bedrijfswaarden en familiewaarden. Bespreek ze en leg ze vast. In familiebedrijven zien wij vaak dat de familiewaarden ook bedrijfswaarden zijn.

Overdracht

Het moment van overdracht ligt nooit exact vast, maar begint al vroeg. Door met de familie tijdig te spreken over de toekomst, ontstaat een beeld. Het is goed om op tijd te beginnen met die gesprekken. Onze ervaring is dat jaren voor de feitelijke overdracht hier al over wordt nagedacht. Zo kun je tijdig afspraken maken over zaken als: tijdige overdracht, wie in het management kunnen komen, wat je doet met de 'koude kant', aan welke kwalificaties moeten familieleden voldoen die in het bedrijf komen? Maar ook zaken als een mogelijke verkoop in de toekomst of uitbreiding van de producten en diensten, de strategie dus, zijn van belang om over na te denken. Het familiestatuut is de plaats om ze vast te leggen.

Begeleiding

Veel van de stappen op weg naar een gezonde bedrijfstoekomst kun je zelf zetten. Toch is begeleiding door een externe deskundige aan te raden. Of het nu gaat om het opstellen van een familiestatuut, begeleiding bij koop of verkoop of advies over toekomstplannen. Het zijn allemaal zaken die aandacht, tijd en deskundigheid vragen. Een investering in de toekomst van uw bedrijf. Dat is van onschatbare waarde. Vraag het aan een van onze ervaren familiebedrijfsadviseurs.