Groot(s) denken voor succes

Groot(s) denken voor succes

Er is veel te zeggen over de verschillen tussen ondernemingen in het MKB en grootzakelijke bedrijven. Het MKB is goed voor zo’n 70% van de economie, maar de invloed van corporate Nederland is aanzienlijk en levert veel werkgelegenheid.

De interessante vraag is of beiden van elkaar kunnen leren. Opmerkelijk want vooral recent vliegen MKB en Corporate elkaar nogal eens in de haren. Hoe werkt het in de praktijk?

Politiek

Onze grootzakelijke of grotere MKB-klanten kenmerken zich door veelal gestructureerde bedrijfsvoering. Een heldere organisatie-inrichting en een missie en visie die duidelijk wordt uitgedragen. Besluitvorming gebeurt na onderzoek en voorbereiding. Een onervaren buitenstaander kan al snel het idee hebben dat zo’n bedrijf nogal veel politiek en weinig ondernemerschap kent.

Opportunistisch

Het kleine MKB kenmerkt zich door handelen, besluitvaardigheid en soepel omgaan met veranderingen. Besluiten gaan langs de portemonnee van de ondernemer zelf en regelmatig op gevoel of de onderbuik. Dat is natuurlijk wat gechargeerd, maar als je de wereld van de MKB-er niet kent, denk je snel dat het allemaal opportunistisch en ongestructureerd is.

Structuur

Hoe zit het dan in werkelijkheid? We zien in onze praktijk mooie ontwikkelingen en kansen. Vooral in het MKB nemen we veel van onze klanten mee in het structureren van hun bedrijf. Net wat meer visie en analyse inbrengen in de besluitvorming en in de dagelijkse uitvoering planning, doelmatigheid en gestructureerd werken in de bedrijfsvoering brengen. Vooral DGA’s hebben daar veel baat bij. Dat krijgen we ook terug van klanten. Ze werken meer gestructureerd, houden overzicht over hun agenda en er ontstaat rust in het bedrijf. Daarmee worden kansen gecreëerd voor ontwikkeling, toekomstvisie en groei.

Ondernemerschap

Onze grotere MKB en grootzakelijke relaties profiteren van een tegengestelde aanpak. Structuur en procesmatig denken en handelen is er genoeg. Door de randen op te zoeken van die structuur en buiten gebaande paden te denken, stimuleren we ondernemerschap en zelfstandigheid. In feite door continu in beweging blijven, aanpassen aan de omstandigheden en wat vaker te denken: “wat kan wel?”. Niets is onmogelijk, zo geven wij onze klanten mee. Dat past heel goed in bedrijven die zoeken naar een gezonde toekomst, scherpte en ook groei.