Op 1,5 meter afstand kreeg Roeland van Anholt (links) van Dennis van der Voort (rechts) een andere kijk op zijn bedrijf.

 

De stip aan de horizon miste

K!EN MAAKTE MIJN WENSEN VOOR DE ZAAK ZICHTBAAR

“Het ging niet slecht, maar er was te weinig vooruitgang. Ik kreeg steeds meer aanvragen van websites en ook aanvullende online diensten. Zo waren we begonnen aan de volgende stap om ook een ander type klant aan te spreken. Op die route liepen we eigenlijk vast; er ontbrak een goed overzicht van datgene waar we mee bezig waren. Daar was duidelijk focus voor nodig. Focus die miste bij mij, miste het personeel ook.”, aldus Roeland van Anholt (JACCS), klant van K!EN OndernemersAdvies. Roeland betrapte zichzelf erop dat hij niet echt een plan van aanpak had. Geen stip op de horizon, geen duidelijk doel voor de toekomst en dus geen concreet plan met middelen om daar te komen. Dennis van der Voort, managing partner van KIEN, zette zijn hele bedrijfsstructuur inclusief ideeën op één canvas en maakte zijn toekomstvisie tastbaar.

K!EN is een adviesbureau dat ondernemers en bedrijven slimmer laat ondernemen. Elke individuele partner van K!EN begrijpt dat je als ondernemer aan de top van het bedrijf soms voor bijna onmogelijke keuzes staat, die alleen door jou gemaakt kunnen worden. Het is fijn om deze met een vertrouwenspersoon te kunnen bespreken, die de organisatie met een objectieve en frisse blik kan bekijken. Het stellen van de juiste prioriteiten, een planning die op orde is, het optimaliseren van processen; je kunt voor al deze kwesties bij K!EN terecht. Een sparringpartner met raad en daad dus, die jou laat ondernemen! Van Anholt: “In eerste instantie had ik een product van hem afgenomen; het one page business plan. Ik merkte al snel dat Dennis het fijn vindt om een vinger aan de pols te houden. Voor hem geldt niet, een plan neerleggen en klaar. Hij gaat mee met de implementatie hiervan, coacht je in een aantal sessies en volgt je vooruitgang.”

“Focus die de ondernemer mist, mist het personeel ook”

Door de input van K!EN heeft van Anholt inmiddels een andere kijk op zijn werk en zijn bedrijf. Hij werkt niet alleen sneller richting zijn doelen, maar ook slimmer! Daarnaast bood Dennis hem houvast en extra focus, daar waar nodig was. Van Anholt: “Je denkt overal antwoord op te hebben, maar het leidt niet tot een concreet plan. Dennis is niet alleen je sparringpartner, hij zit achter je broek en toetst je op je eigen streven. Ik wilde mijn bedrijf meer promoten en hij vroeg dus na een paar weken hoe ik dat gedaan had, maar ook op welke kanalen. Zo ontkom je er niet aan om je eigen afspraken na te komen.” Roeland heeft niet alleen meer focus op werk gewonnen in deze samenwerking. In zijn privéleven heeft hij meer rust gevonden, wat hij eigenlijk nog de mooiste toevoeging van het werk van K!EN vindt. En juist die rust geeft hem meer energie om zijn bedrijf die extra boost te geven.

Dennis van der Voort heeft niet vertelt waar van Anholt naartoe moet met zijn bedrijf, maar hoe hij er concreet naartoe gáát. Van Anholt werd uitgedaagd om verder vooruit te denken. Deze verandering in aanpak past hij inmiddels dagelijks toe en neemt hij mee in de toekomst.

K!EN OndernemersAdvies | Lisserdijk 241 | 2165 AA  Lisserbroek

(0252) 255 555 | info@kienadvies.nl | www.kienadvies.nl

Tekst: Continews – Esmée Duindam | Foto: De Beeldredacteur – Michel ter Wolbeek