De waarde(n) van uw familiebedrijf

De waarde(n) van uw familiebedrijf

Het Erasmus Centre For Family Business (ECFB) heeft recent een internationaal onderzoek gedaan naar de waarden van familiebedrijven. Hoe staat het met de waarden van uw familiebedrijf en hoe vertaalt u deze waarden naar economische waarde?

Belangrijke factor

Het onderzoek leverde een aantal conclusies op, waarbij duidelijk wordt dat familiewaarden een belangrijke factor zijn bij het presteren van familiebedrijven. Ze versterken de identiteit en dragen daarmee bij aan de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers, terwijl ze ook naar buiten toe, voor klanten, leveranciers en de gemeenschap herkenbaar zijn. Ze bieden een antwoord op vragen als: “wie zijn wij als bedrijf en waar staan wij voor?”

Overdracht

Overdracht tussen generaties gaat min of meer automatisch, maar de waarden bewegen ook mee in de tijd. Soms worden verhalen uit het verleden verteld, of zijn er typische gebruiken in de familie. Ook het persoonlijk ervaren van de waarden komt voor en tenslotte het vastleggen van de familiewaarden. Het opstellen van een familiestatuut is hier juist een krachtig middel voor. Kern is echter dat de familieleden met elkaar in gesprek gaan over de waarden, dan volgt het papier vanzelf.

Familiestatuut

Borging van die familiewaarden is essentieel voor familiebedrijven. Ze zorgen voor onderscheid met andere bedrijven. De waarden komen meestal voort uit de visie van de oprichter. Hoewel er vele waarden genoemd kunnen worden, zijn er meestal niet meer dan 3 kernwaarden. Die zijn essentieel. Het hiervoor genoemde familiestatuut biedt ruimte om naast de kernwaarden een scala aan afspraken vast te leggen. Het geeft houvast, voorkomt conflicten en biedt oplossingen voor toekomstscenario’s.

Van waarden naar waarde

Familiebedrijven zijn gemiddeld 7 procent meer waard dan vergelijkbare niet-familiebedrijven. Ze passen zich ook makkelijker aan bij veranderende omstandigheden. Uitdaging is de neiging om alles zelf te willen doen of een niet-specialistische adviseur in de arm te nemen. Een familiebedrijf met raad en advies terzijde staan is een specialisme, waar het overgrote deel van de adviseurs niet mee overweg kan. Maak daarom een juiste keuze, voor een ‘Trusted Advisor’!

Expert

Wij zijn expert voor familiebedrijven, kennen ze uit onze eigen praktijk. Wilt u een familiestatuut opstellen of heeft u vragen over uw familiewaarden, toekomstplannen of bedrijfsoverdracht, neemt u dan contact met ons op. Net als u vinden wij familiebedrijven van onschatbare waarde(n)!