Succesvol KennisSeminar Familiebedrijven

Succesvol KennisSeminar Familiebedrijven

Afgelopen woensdag 26 oktober organiseerden Silver Fern Interim Management & Bedrijfsadvies en CROP registeraccountants & belastingadviseurs voor de vierde keer hun KennisSeminar. Thema was dit keer Familiebedrijven. Organisatoren Hans van Schie en Dennis van der Voort kijken tevreden terug op het KennisSeminar.

Volgeboekt

Ruim voor het KennisSeminar waren deze keer alle beschikbare plaatsen volgeboekt. Deelnemers uit familiebedrijven, afkomstig uit de Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek vulden de zaal van de nieuwe locatie, Restaurant Den Burgh in Hoofddorp. Zij vertegenwoordigden een grote diversiteit aan branches en sectoren.

De specialisten van CROP en van ons kozen voor het onderwerp van deze keer, Meervaart Notarissen als speciale gast. In een twee uur durend programma werd stilgestaan bij verschillende thema’s waar familiebedrijven mee te maken krijgen.

270.000 familiebedrijven

Dennis van der Voort startte met een uiteenzetting van de belangrijke rol van familiebedrijven voor de Nederlandse economie. Het zijn er ruim 270.000, die 50% van het Bruto Nationaal Product bijdragen. In de top 100 familiebedrijven komen ook bedrijven uit de regio Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek voor, zoals Heerema, Dutch Flower Group en Parlevliet & van der Plas.

Belangen, Familiestatuut, Raad van Advies

Vervolgens nam hij de deelnemers mee in de balans van belangen tussen familie, bedrijf en eigendom die heel nauw luistert. Conflicten liggen snel op de loer in familiebedrijven, maar met een Familiestatuut kun je veel zaken vooraf goed met elkaar afspreken. Tenslotte benadrukte Dennis het belang van een Raad van Advies en bedrijfsadviseur.

Juridische zaken

Notaris Len van der Niet ging in op een scala aan juridische aspecten waar familiebedrijven rekening mee moeten houden. Allereerst de structuur van eigendom en toezicht, bijvoorbeeld door een Raad van Commissarissen. Maar ook de omgang met zeggenschap, het regelen van procuratie en een levenstestament. Dat kun je niet vroeg genoeg regelen. Hij vroeg speciaal aandacht voor afspraken die je vastlegt in Huwelijkse Voorwaarden, erfrecht en schenking.

Overdracht en fiscaliteiten

Hans van Schie liet aan de hand van enkele voorbeelden en schema’s zien hoe je overdracht van eigendom en aandelen binnen de familie kunt regelen. Daarbij stond hij ook stil bij de fiscale regelingen en de daarbij behorende valkuilen. Het is een samenspel van de familieleden met hun bedrijfsadviseur, accountant en notaris, om dit zo slim mogelijk te regelen. Een Stichting Administratie Kantoor is daartoe een prima optie.

Samenwerking

De samenwerking tussen CROP en Silver Fern heeft nu al vier keer een uitstekend seminar opgeleverd. Hans van Schie en Dennis van der Voort merken dat hun samenwerking een aantrekkingskracht heeft op andere specialisten, waarmee zijn inmiddels diverse klanten vooruit hebben kunnen helpen bij de uitdagingen in hun onderneming. Zo’n kring van specialisten is een must voor elke ondernemer. Met Meervaart Notarissen hebben zij een prima aanvulling in die kring, dat beaamt Len van der Niet ook, “we werken uitstekend samen.”

Reacties van bezoekers

De inhoud van het programma en de deskundigheid van de sprekers vallen in de smaak bij de bezoekers.

Jan Linker (Beddinghouse): “ik spreek mijn waardering uit voor dit bijzonder goed georganiseerd seminar, met een uitstekende inhoud”.

Paul Bakker (P.G.M. Bakker Vastgoed BV): “goed inhoudelijk verhaal, daar kunnen wij zeker iets mee”,

Brian de Kooker (Grand Café Graaf Jan): “we hebben voldoende zaken gehoord om eens goed over na te denken.”

Volgend seminar in april 2017

Het seminar is niet alleen een platform om kennis te delen, maar ook om te verbinden. Dat bleek ook wel vooraf, in de pauze en op de aansluitende netwerkbijeenkomst, waar veel nieuwe contacten werden gelegd. Op woensdag 26 april 2017 vindt het 5e KennisSeminar plaats. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Het onderwerp wordt in het voorjaar bekend gemaakt.