Familiebedrijf
Familiebedrijfsadvies

Balans van belangen

In de serie over familiebedrijven hebben we verschillende momenten benoemd, die impact hebben op het wel en wee van familiebedrijven. Op al die momenten spelen verschillende partijen binnen en buiten de familie een rol. Hoe ga je daarmee om?

Deze vraag speelt op enig moment bij elk familiebedrijf. De balans van belangen kan eenvoudig worden verstoord als je daar geen goede afspraken over maakt.

Blokker

Er zijn veel voorbeelden van aansprekende familiebedrijven waar een botsing ontstond tussen familie- en bedrijfsbelangen of fricties tussen familieleden in en buiten het bedrijf. De situatie van de twee broers aan de leiding van Blokker, enkele jaren geleden, is zo’n herkenbaar voorbeeld.

Alles in eigen hand willen houden, geen invloed van buitenaf, onvoldoende communicatie binnen de familie, conservatieve managementstijl, noem maar op. Het bracht het concern aan de rand van de afgrond. Bovendien was er veel aandacht in de pers en dat is nou precies iets waar veel familiebedrijven niet van houden. In onze regio zag je het bij de ruzie tussen de broers Parlevliet van visconcern P&P. De rechter moest uiteindelijk een oordeel vellen.

Belangen en afspraken

Binnen een familiebedrijf liggen de belangen anders dan in niet-familiebedrijven. De belangen van de familie, het bedrijf en het eigendom moeten optimaal in balans zijn, om succesvol te kunnen zijn. Het is de 3-eenheid die onlosmakelijk met elkaar verbonden is en die vraagt om evenwicht. Er zitten nogal wat aspecten aan de drie genoemde belangen. Hoe gaan we om met familieleden die niet in het bedrijf werken? Of met medewerkers die geen familielid zijn? En wat te denken van zaken die zowel het bedrijf als de familie aan gaan?

Complexe zaken, waarbij het past om afspraken te maken over de omgang met elkaar, over inbreng of advies van buitenaf, maar ook over het eigendom nu en in de toekomst.  Om de verstandhouding zakelijk goed te houden is het aan te bevelen om een familieconvenant op te stellen. Daarin maak je afspraken tussen de familie en het bedrijf. Het zegt iets over de waarden en normen binnen het bedrijf, maar ook over wie bij het bedrijf betrokken zijn, de rolverdeling tussen de genoemde belangen en meer. Goed om duidelijk vast te leggen en op terug te kunnen vallen. Het vraagt om tijd, inspanning en een helder proces van en voor alle betrokkenen, maar juist die zorgvuldigheid is essentieel. 

Advies

Kenmerkend voor familiebedrijven is de neiging om alles zelf te willen doen. De wereld om het bedrijf heen staat echter niet stil en aan de keukentafel overzie je zeker niet alles. Advies van buitenaf, door een kring van deskundige adviseurs zorgt juist voor versterking. Zij houden de familie en het bedrijf scherp. Daarnaast kan het instellen van een raad van advies handig zijn, als informeel strategisch klankbord.

Onze familiebedrijfsadviseurs lopen in de praktijk vaak tegen de bekende uitdagingen aan. Het mooie is dat we juist door onze ervaring een stevig klankbord zijn en ervoor zorgen dat de belangen weer in balans komen.