Managing Partner Dennis van der Voort van KIEN OndernemersAdvies

Toekomstplannen? Eerst het huis op orde!

De inrichting van je bedrijf ontstaat meestal organisch. Je begint en doet alles zelf. Met succes en groei komen er taken en verantwoordelijkheden. Misschien zelf teams en management. En dan komt het moment dat je stappen wilt zetten. Verder groeien, het bedrijf klaar maken voor de toekomst. Zorg dan dat je eerst de organisatie goed structureert.

 

De juiste mens op de juiste plaats

Het is natuurlijk een open deur, maar de juiste mens op de juiste plaats in de organisatie is een goed begin van structuur. In de praktijk komen we het nog wel eens anders tegen. Dat is heel jammer want je kunt pas stappen zetten als je alle taken slim verdeeld hebt, duidelijke planningen hanteert en de verantwoordelijkheid op de juiste plaats legt.

Taken, rollen, strategie, visie en beleid

Structuur gaat over de taken en rollen, maar ook over de strategie, visie en het beleid. Al die aspecten komen samen bij de organisatiestructuur. Daarin worden de vragen beantwoord die duidelijkheid geven aan directie, management en medewerkers. Vragen zoals: Waar willen we over enkele jaren staan? Hoe bedienen we onze klanten optimaal? Op welke manier komen de kennis en kunde van onze medewerkers het best tot hun recht? En, hoe zorgen we voor bestendige groei? Allemaal vragen die beantwoordt moeten worden.

Bedrijfskundig advies in de praktijk

De thema’s hierboven vormen de basis van ons bedrijfskundig advies in de praktijk. We sparren er vaak over met ondernemers. Niet alleen bij groei, maar juist ook bij het voorbereiden van de toekomst van een bedrijf. Dat gaat verder dan een nieuw organogram tekenen. Met een gedegen aanpak brengen we het huis op orde. Bijvoorbeeld in de situatie dat de directeur-eigenaar het bedrijf overdraagt aan zijn opvolgers.

De CEO van Progress-PME blikt terug: KIEN OndernemersAdvies heeft ons zeer goed geholpen in een adviestraject voor het neerzetten van een nieuwe organisatiestructuur. De aanpak was om de bestaande situatie grondig te analyseren door met meerdere medewerkers, MT leden en directie te sparren, waarna vervolgens de toekomstvisie met het best-fit organisatiemodel is vastgesteld en uitgerold. De toegevoegde waarde van Kien OndernemersAdvies in dit traject was de structurele en pragmatische aanpak om het project volgens de afgesproken tijdlijnen in goede banen te leiden. Daarbij was het inlevingsvermogen en objectieve kijk op de bestaande organisatie een duidelijke meerwaarde voor het ontwikkelen van de nieuwe organisatie op basis van het primaire bedrijfsproces. Progress PME (45 medewerkers) is hierdoor gereed voor de toekomst om verder te groeien!

Ook sparren over de toekomst?

Je bedrijf klaar maken voor de toekomst is spannend, maar leidt tot mooie dingen. We zijn blij met een reactie zoals hierboven. Het laat duidelijk zien waarom bedrijfskundig advies een specialisme is waarmee KIEN ook jouw bedrijf wil laten groeien. Focus en structuur zijn essentieel. Wil je die stap ook zetten? Laten we kennismaken!